Riippumatta siitä, oletko tilaamassa konsultointi-, valmennus- tai tutkimuspalveluja, ROI Talent Management Oy:n palveluprosessi sisältää aina seuraavat vaiheet:
1) Asiakkaan tilannearvio ja tavoitteen asetanta 2) Ratkaisun rakentaminen ja esittäminen
3) Kirjallinen tarjous ja hyväksyntä 4) Toteutus ja tulosarviointi 5) Projektin päätöspalaveri ja jatkokehitysideat.
KONSULTOINTI
Esimerkkejä toteutetuista konsultointiprojektien teemoista: johtoryhmien strategiasparraus,
strategian laadinta, myynnin ja/tai tuotannon taloudelliset suorituskykyanalyysit, toimintojen
tehostamiskartoitukset ja toimenpidesuunnittelut, suorituskykymittariston suunnittelu ja toteutus,
palveluprosessien kuvaus ja "liinaus", myyntisanomien suunnittelu, yrityskauppoihin liittyvät analyysit ja
laskennat, jne.
VALMENNUKSET
Esimerkkejä toteutetuista valmennusprojektien teemoista: Työhyvinvoinnin mittaaminen ja
kannattavuus, Opi lukemaan tulos- ja taselaskelmaa, Johda muutosta, Eri johtamistyylit,
Onnistunut kehityskeskustelu, Vaikuttava palautekeskustelu, Vaativat johtamistilanteet, Tiimin
johtaminen, Työhyvinvoinnin johtaminen, Myynnin johtaminen, Arvomyyntiin perustuva Business Partner-ohjelma,
Onnistunut asiakaspalvelu, One-to-One –valmennus (mm. yhteiskäynnit myyjien kanssa), jne.
TUTKIMUKSET
Tutkimuspalvelu sisältää ongelman määrityksen, suosituksen tutkimusmenetelmästä,
väittämien/kysymysten rakentamisen, tutkimuksen toteutuksen valitulla menetelmällä, tulosten
analysoinnin ja raportoinnin. Eri projekteissa olen toteuttanut tutkimuksia sekä kvalitatiivisina
syvähaastatteluina että hyödäntäen tiedonkeruussa online-menetelmiä. Tutustu toteutukseeni:
Avaa PDF
Valjasta kokemukseni ja näkemykseni johtamasi organisaation
tulosten parantamiseen

VUOTTA KONSULTOINTIA, VALMENNUSTA JA TOIMINTAA KEHITTÄVIÄ TUTKIMUKSIA.
Kuluneiden vuosien aikana olen työskennellyt eri toimialojen johtoryhmien, johdon ja esimiesten sekä
myynnin ja asiakaspalvelun kanssa tavoitteena saavuttaa parempia tuloksia. Monipuolinen osaamiseni –
analyyttisesta laskennasta aina innostavaan valmennukseen asti on hyödynnettävissäsi.
OSALLISTUJAA VÄHINTÄÄN YHDEN PÄIVÄN MITTAISELLE VALMENNUKSELLE
Erityistä kiitosta olen saanut valmennuksilleni osallistujilta mm. seuraavista seikoista: innostava ja
energisoiva valmentaja, vaikeiden asioiden selkeä ja ymmärrettävä käsittely, konkreettiset esimerkit,
loistavat viitekehykset, helppo viedä käsitellyt asiat omaan arkityöhön.
PAINETTUA JULKAISUA JOHTAMISESTA JA SEN KEHITTÄMISESTÄ
Tähän mennessä olen kirjoittanut ja julkaissut kolme (3) kirjaa ja yhden tutkimusraportin. Tällä hetkellä
työn alla on neljäs tietokirjani, jonka työnimi on: Tietoisesti taitava: T7 –malli. Kirjoittamani teokset
yhdessä yli 20 000 analysoidun ja luokitellun tutkimusaineiston avoimien kommenttien kanssa tarjoavat
vahvan esimerkkipohjan toteuttamiini valmennuksiin ja konsultointiprojekteihin.
Ari Heiskanen
Tuloskonsultti, valmentaja, tietokirjailija
040-522 0154
ari.heiskanen@roitm.fi

Käyntiosoite:

Vilhonvuorenkatu 12
00550 Helsinki
(Business Center Kalasataman Kummeli)

Postiosoite:

Temppelikatu 25 B 37
00100 Helsinki
Tutustu julkaisuihini.